"Щастие за всички безусловно,и нека Никой да не бъде пренебрегнат"

събота, 3 юли 2010 г.

Предисловие
В края на 19 – ти век махатма употреби колосални усилия за да убеди вечно съмняващата се аудитория,че макар и преподавано в различни времена и с различни средства,Учението идва от един и същи източник.Писмените знаци на древните езици имат три значения : звуково,цифрово и музикално.Така свещените текстове могат да бъдат изречени,изчислени и изпети,съответно от оратора, математика и певеца,но въпреки това и тримата ще предадат едно и също нещо.Останалото зависи от силата на слушателите да разбират и търсят същността,без да се впечатляват особено от средствата и формата на нейната изява.Така на света се появяват йога,религиите и хевиметъла.Този труд обаче няма да бъде за йога,религиите и хевиметъла,той ще бъде за тяхното отстраняване от света.Същественият акцент ще бъде поставен върху тезата,че това при никакви обстоятелства не е случайно,а напротив – касае се за преднамерени усилия,характерни за „черният” век,когато иначе единното човечество е разделено на два противоборствуващи вида.Разликата между тези два вида е съществена,и по тази причина не може да бъде ментална.Различията се състоят в нееднаквата степен на морал.Това обаче не е валидно за светлите епохи.Индуси,славяни и ескимоси,както и перманентно подлаганите на геноцид североамерикански индианци още си спомнят с тъга времената,когато на света е имало една Веда,една Йога и една Каста.Когато тези времена се върнат,тогава Човекът отново ще бъде единно същество.Методът се нарича Еволюция.Основният фактор за това не е гръмогласно възпяваният „естествен подбор” , а се именува Взаимопомощ.Никакви приказки за това,че някой или нещо,било то вътре или извън човека ,дължи подчинение на нещо или някой ,не могат да бъдат приемани.Основният параметър на взаимопомощта е сътрудничеството в общото дело.И както съществата вътре в човека имат едно общо дело – да живеят като едно, в което едно ръката не може без главата,тя без сърцето,то без ръката,така и отвън земеделеца не може без инженера,той без певеца, а певеца без земеделеца.Дали вътре или извън няма никакво значение.Винаги се касае за Общината.Обаче между община и сбирщина има огромна,ама много огромна разлика.Същността,която превръща простият сбор в общност се нарича Идеал.При сбирщината редът е друг.Там за идеал не се говори.Там Истината е забранена,преследвана и наказвана.Там е Лидерът.Там вместо Вяра се преподава всуеверие.Вместо Любов – порно.Да се знае обаче едно : никой,по никакъв начин не може да вмени някому фалшиво упование в бъдещето.Може и да има напразни ,но Надежда остава под свещена закрила и поради това е недосегаема .Както и бъдещето.Вътре в сбирщината няма Учител.Има главнокомандуващ.Няма Майстор,а трудът е превърнат в наказание, в залата наместо Певец има пилон с мацки.Там за инакосъзнаващите са определени специални места за изолация с много лирични наименования : лудница,пандиз,концлагер,гробища. Господаря на сбирщината има два вида инструменти : слуги и роби.Естественото състояние на слугите е в поклон.Естественото състояние на роба – на колене.Поклоните винаги са доброволни,колениченето е винаги насила.Слугите имат право на възнаграждение във вид на частични господарски функции.Робът има право на въстание.Лечителят е отдавна отстранен.Ако нещата не вървят добре за Господаря ,влизат в употреба войните, защото Насилието е единственото му средство за контрол.Според нуждите те са конвенционални,ядрени или психотронни.Така до 1800г. Света е бил манастир,до 1900г. е бил публичен дом,до 1945г. – казарма,до 1990г. – затвор,до 2000г. – лудница.Сроковете се скъсяват.От тогава насетне той е в последна фаза.Сбирщината се намира в последният си стадий – гробища,а там щастливи са само червеите.
Махатма обаче никога не е престанал да полага усилия,ето така и Общината,и Учението, и Песента за тях ще бъдат явени отново.Амин.Аум Тат Сат Аум.
За Luxferuer
В Индия , има няколко наистина красиви традиции.Една от тях е пишещият да започне текстовете си с възхвала на Учителя.Ето защо е вълнуващо да се сложи в началото песен за Войнството на Майката на Света.Онова войнство от сестри и братя,което не разполага с нападателни оръжия.В лявата си ръка воинът държи щит,а дясната е свободна за милувка.Тази милувка,която наричат благослов.Тези сестри и братя владеят до съвършенство мощта на пасивното мислене,при което в мислимото отсъства и най – беглата сянка-отпечатък от личността на мислещият.Наричат ги Съзерцател,Свидетел,но няма по - прилягащ термин за тях от Пазител,защото Майката на Света е Родител,Вдъхновител и Пазител на Живота.Това е Учителят.Добре е да познаваш лъчите на одобрение в погледа му, и мълниите на възмущение пак там.Присъствието му.Съпричастието в общото дело.
„...Такива песни ще ви пея аз,замлъкне ли прекършен моят глас - друг някой ще запее...”
Така стигаме до друга индийска традиция – тази на приемствеността.Когато настъпи срока и настане време Учителя да си отиде,той предава Учението на онзи от учениците,който стои най-близко за да продължи делото.Заедно с това ученикът приема цялата мощ,подкрепа и задължения на всички преминали през школата на Мъдростта учители.Приема и специфичният термин,служещ за обозначаване на притегателният център на общото дело,и който термин Учителя временно използва вместо име.Така,когато казваме : Шанкара,Хермес или Орфей нямаме предвид една определена персона,една временно обособена капка в океана на живота,така ние назоваваме вълната донесла през съответната епоха,произнесено с нови слова старото Учение.Вълните следват една след друга.Стават по-могъщи.Песента разбулва наново Тайната.За новите времена,на новите хора само песента е нова.
Луксферуер е пълният термин Луцифер,който термин полека- лека се превръща в име.Преминавайки през Луций,Лучио стига до простонародното Лучо.Тази картинка илюстрира всъщност „падението”.Стига Носителят на Светлината да не забравя защо,кому,къде,кога и как донася огъня и,той си остава Луксферуер.Някои капки може и да са го сторили,с което да са изгубили временно и донесеното и термина,но вълната е още на планетата и приижда с нова сила.
Това,което европейците са сторили с Луцифер,елините не са допуснали да стане с Прометей,индусите - с Нарада.Траги-комизма се състои в това,че хората трябва да спасяват Христос.От продължаващата вече две хиляди години гавра с донесеният пламък.
За Господаря
Първото нещо,което сме длъжни да упоменем е това,че ние не считаме злото и страданието,което неизменно го придружава за задължителни.Истината е абсолютна защото винаги е Била.Тя никога не възниквала и поради тази причина никога няма да изчезне.Нея я Има перманентно.За това в Индия казват,че Парабрахмана е вечно Нов или Нова.Ниргуна.Всъщност се употребява среден род.То.В традицията на недуалната Веданта за главен движещ фактор на битието се счита борбата с невежеството.И си е така.Не може да разполагаш с божествената искра на Разбирането,да имаш за сътрудник мисловен орган,и дори да не правиш и най-леките усилия тази искра да се превърне в мълния.На познанието.За Цялото.За Истината.Идеалът.Притегателната им сила се счита за естествено присъща.Във всеки аспект на вече проявеният космос и с това в повиканите за битие същества са в наличност трите качества на коренната Материя.И само там,където преобладава качеството Инертност има намален стремеж към познание . Намален,но не за винаги.По-скоро колебаещ се и с това указващ своята неабсолютност.Песента за борбата с невежеството е вдъхновенна и много рядко ,извънредно рядко е придружена с кръв,пот и сълзи.
Ама не и в нашият свят.
Сега е моментът да бъдат опровергани отново двете смехотворни твърдения а именно : 1)човекът произхожда от маймуната. 2)човекът произхожда от бога.Тинтири – минтири. Човешката душа е съизмерима с Вселената.За това славянина казва Чело зад което стои Вечността.Человек.Душата е космическа,Тя няма раса,пол,вероизповедание и още по-малко – националност.Няма и произход защото никога не е възниквала,нещо повече : нея винаги я е Имало.Така човекът е безсмъртен по право,а не по волята на Нечий престъпен каприз.Атрибутите и във вид на разум,ум и емоции са били на лице,но латентни в процеса на инволюция.Цялата езотерична доктрина за човека се намира синтезирана в приказката за „Неродена мома”.Именно атрибутите подлежат на еволюция.Обаче не съществува самозапалване.Така,когато по-младите елементи на човешките същества били достатъчно развити на хората бил предаден пламъкът на разбирането.Историята на този велик процес може да бъде прочетена в легендите на народите.И както обикновено Огненосецът е колективен.Има разлика между Единство и Единственост.Трудно е да са разбере само,че единството не изключва единствеността.Аз и Ние.
Огънят на разбирането е донесен от различни по могъщество същества.Пък и хората,както и сега били различно готови.Едни станали Пламъци,други – Искри,трети погасвали.Последните в процеса на оскотяване на първо време извикали за живот маймуните а в последните дни на Атлантида – боговете.Където има огън има дим.За съжаление има и пепел.И сгур.В сърцата на хората на огъня има пламъци.Сърцата на тези от сгурта са празни.Така днес има много безсърдечни,но надарени с велик интелект двуноги.Те за няколко хиляди години превръщат множеството богове в Единствения,Демиурга,Промислителя,Твореца на всичко живо и неживо.Бога.Днес някои му се кланят в християнски,други в мюслюмански, трети – в будистки храмове.Някои се кланят на Бога,други на Царя,трети на Президента.Някои струват поклони на банковият трезор.Кланят се на Господаря си.А Toй стои по-ниско от тях.Обаче най-важен е отговорът на въпроса : защо са всичките тези галимации.Много просто.Целта е : един Ум във всички възможни тела.Неговият Ум.Там друго няма.И така улиците са кръстосвани от рояци незнаещи защо живеят зомбита.Носителя на Огъня обаче още е Тук. Слънцето е единственият пример за божественост.Свети на всички и от никого нищо не иска.
За тактиката
Стратегията изисква желязна дисциплина.”Не питай какво може Господаря да ти даде,питай какво можеш ти да дадеш на Господаря.”Пък най-добре е само да се взема от негово име. Така си взеха Гаутама,взеха си Иисус,взеха и Боян Мага.Взимат когото си поискат.Взимат обаче само името,същността,понеже е истинска бива унищожавана.Тъпанари!Как става това?Много просто.Носителят постоянно бива изгарян на клада,посичан и продаван в робство.Думите му са внимателно филтрирани,преиначени и зададени с безлимитен лиценз в устата на оторизираният господарски глашатай.Било той Негово Светейшество,Другарят или Независимата Медия.При това положение всяка съпротива е излишна,ако въобще ти дойде на ума подобно нещо.На превърнатото в стадо население се преподава преклонение към Авторитета.Няма значение дали това би било Бога,Царя или Отечеството,важното е да си по-нисък и от тревата и да не говориш,когато не те питат.Въпреки,че секретните институти работят с пълна пара в „училищата” продължава да се наливат в главите на изтормозените дечица фалшиви Биология,История и Физика.Нещастници!В Индия ги наричат Адживика – бездушевниците.В своята велика дивотия си мислят,че като убият Носителя,погаврят се със Словото и заличат делото му,Господарят ще пребъде,а те вечно ще се въргалят до дясната му нога.
Така Атлантида е „легенда” а извършените в последните и дни идиотщини – мит.Историята ,изпразнена от съдържание неотменно е превърната в летопис на царуванията на Негово Величество и хронология на водените по волята му войни.Тълкувайки престъпно заключенията на Ембриологията твърдят,че човекът произхожда от маймуната,или според нагласата на субекта на индоктриниране – От Бога,базирайки се на превърнатите в догма измишльотини на Евангелистите на безкрайното число вероизповедания.За да не им се налага да говорят за единната и абсолютна отправна точка – Душата на Света, във физическите факултети се обяснява стриктно и научно аргументирано с математически формули,че няма такава.Ако някой отворко се реши да свърже Физика и Психология и докаже някак си обратното, се намесва Дядо Поп с неизменната си препратка към добрият старец на небето.Ако глупакът продължава да упорства,наистина се озовава там.
За историята
Истинската История е история на битката с деструктивните сили.Няма да говорим за времената,когато вследствие от тази битка се раждат нови светове,а за другата,която не би трябвало да се състои,тази за хуманизъм.Руският мъдрец,махатма Толстой говори за хипнотичният импулс на който е подложено населението на Земята.Говори за нещастията стоварили се върху хората вследствие от това.Махатма обаче не казва защо се е стигнало до там.Не споменава и факта,че стремежът за равновесие регистриран от Нютон в класическата физика е валиден навсякъде,включително и в областта на масовата психология.По тази причина на този хипнотичен импулс има обратен и пропорционален по сила противоудар.Хипнотичният импулс е неестествено т.е. неприродосъобразно продължение на стремежа за към оживотворяване и на най-мрачните ъгълчета на света.Изразява се в непрекъснато увеличаващ се егоцентризъм,продължаващ няколко десетки милиона години.В детските години на човечеството довежда до излишни кръстоски с животинският свят,вследствие на което без време са доведени за живот същества,чиито наследници са днешните „низши”маймуни.Това хората са сторили несъзнателно и отговорността им е минимална.Не така стои въпросът с човекоподобните.Те са резултат от умишлени и престъпни по отношение на Природата селекции за добиване на неразумни и лишени от естествени мисловни импулси,способни само на най-елементарни комуникации бачкатори с които да бъдат напълнени фабриките,плантациите и казармите по времето на „разцвета”на Атлантида.Ама доброволно никой дълго не може да бъде държан в робство.Животните също изискват човешко отношение.Непрекъснатото нарушаване на естественият ред от тези с погасващите искри довежда до изгубване на моралният облик присъщ на живите същества.Технически това се изразява в непрекъснато изтъняване на нишката между разума,който Разбира и ума,който Знае.Тази нишка на изток я наричат Антахкарана.Когато тя залинее и повехне, лишеният от свeтлината на душата провеждана от нея ум вече не страда от никакви скрупули по отношение на своя манталитет.Той е велик.Той е господар.Той е уникален. Тази болест по-късно придобива всички характерни за една пандемия черти.За да се предотврати тоталното израждане пламъците идват отново при всички.Приемането обаче е доброволно.Робите,осъзнали своята самостойност провеждат редица бунтове,подкрепени от онези,които са съхранили способността за съпричастие.Тогава разположеният в храма на Посейдон кристал бива употребен като оръжие.
За поклонниците на смъртта
Гигантското струпване на страдание,невъзможно за компенсиране от пазителите се трансформира в кинетична енергия.Нищо не се губи и майка Земя би била разкъсана на фрагменти,като Фаетон,чиито остатъци и днес кръжат около Слънцето във вид на астероиден пояс.Последвалите ледникови периоди спасили планетата от разпад.Това,и спасяването на петата раса са мерките предприети от Лечителя.
Пред абсолютния монист не стои въпросът за това кое е първично.Той счита живота за свещен независимо от това кога,къде и в какво се проявява .Абсолютния монист познава свещенният кръговрат и размера на циклите в него.Познава и седемте стихии.И знае,че щом има кръговрат на водата значи има и такъв на онези стихии към които се числи съзнанието.Така по необходимост всяко движение започва от абсолютната отправна точка като център на равновесие и приключва пак там,в лая центъра.
В сбирщината,по волята на господаря всичко е наопаки,поради простата причина,че масата народ вече няма съзнание за цялото,а за шефа това нещо е невъзможно бъдеще. В храма и академията се шири господарската подлога,чиято единствена задачка е да възпява разделението.Единната наука е разделена на безброй сектори без никаква връзка помежду им.Синтеза на тези сектори се счита за велико престъпление.Във” философските”факултети нагло се преподава дуализъм в безброй варианти или ограничен монизъм,което е същото.И това не е от вчера.Негово благоговейнство попа ,отсреща,в черковата,джамията или будистката ступа баламосва верующите,че божественото и човека са нещо отделно,че само”… този бог е велик,който прави чудеса”и че нирвана е унищожение.За прераждане дума не може да става,освен в уродливите му варианти.Подробностите зависят от географското и етническо разположение на подработваните пасоми.Така елементариите обитаващи сбирщината било вярващи или не в безсмъртието си остават с убеждението,че живота винаги и задължително приключва в Нищото.Вярно,че може,ама само може и да има изключение от това правило,но това e запазена за неведомите пътища на господаря зона…
Така на мястото на будизма преподаван от Гаутама и Дже Дзонкапа,след насилственото отстраняване на Таши ламите,идват Джайна и Тантра със своите корифеии.Цар Ашока и Далай обаче нямат възможността да се докопат до оригиналните текстове на наследените или придобити и съхранени с неимоверни усилия трудове на оригиналното учение за единството на Вселена,Божество и Човек.Пък после тайничко се радват,че от Йешуа няма ни ред…От Заратустра,Мойсей и Мохамед са си запазили по един косъм от свещенните им бради.Адвайта Веданта и Шанкара са заменени от Бхактиведанта бук тръст.
Разни тaмплиери,розенкройцери,както и ръкомахащите срещу светилото издънки на Бейнса Дуно без капчица свян се кичат с тленните останки на изтребените от предшествениците им общиари,наречени от народа богомили.Както и да е.Господаря и слугите му превземат само името.Същността остава за този,комуто е жизнено потребна.
А за нещастниците в сбирщината Унищожението във вид на Смърт е единственото възможно бъдеще.
За религията
Първото нещо с което се захващат да разчленят е света.Разделят земята и небето.Със земята се занимава казионната наука,а с небето-държавната религия.По същият модел е разделен и човека – на глава и задник.С небето и главата се занимава Негово Светейшество а земята и задника са любезно предоставени на Негово Превъзходителство академика.Това,че тезите им за другата сфера от разчлененото битие се разминават съществено,е временно явление.По този начин небето е изпразнено от съдържание понятие,а земята е мъртва материя.В унищожаването на света слугите може и да постигат известен успех.Това е следствие от несъвършенства в зрението. Звездите са далече и когато настъпи нощта простият човечец лесно се поддава на лъжата,че света няма Сърце.Може утре пък Слънцето и да не изгрее отново, и мрак да покрие земята за винаги.Той не знае,че Сърцето на Света – Слънцето ще свети докато и последната прашинка не се превърне в Звезда.
На планетата обаче няма такъв глупак,който да си позволи да твърди,че и човекът няма сърце.Ето защо най-големите престъпления са извършени именно срещу него.Не случайно славянинът го нарича Средце.Средоточие.Защото то е седалището на душата.Дживатма.То е централната точка на човешкото същество.От тук започват мечтите,делата и песента.За това Поета, Артиста, Художника и особено Певеца ,наред с Лечителя,в който се превръщат по необходимост всички те са измежду най-изтребваните на този свят.
Надявайки се,че битието ще си затвори очите и ще пропусне да отбележи поредните гнусотии,господаря и неговите поклонници с лекота превръщат добрият приятел на хората – смъртта в основно плашило.Защото в същността си тя е промяна,а промените – крайно нежелателни.Практически доброто няма степени.Когато се употребяват фразите :”по-добро”,”най-добро” всъщност се има в предвид по-малкото зло.Така истинската промяна винаги е свързана с доброто.А то е универсално,общодостъпно и безусловно.”Щастие за всички безусловно, и нека никой да не бъде пренебрегнат.”.Ама Онези не смятат това за възможно.Толкова дълго са внушавали,че смъртта е унищожение,че чак са си и повярвали даже.Дори в някои от основните им писания са стигнали до там, да преподават,че дори промяната на грозният им свят е равносилна на неговото унищожение.Реквиема на тази отвратителна доктрина обаче се явява индийският мит за Нарада.А Нарада е този,който идва тогава,когато света е станал толкова отвратителен,че е необходимо да бъде разрушен и построен наново.За хората от старият свят Нарада е унищожител, а за тези от новият свят той е спасител.Така,че няма нищо чудно във факта,че всеки човек,който носи белезите на новият свят е подложен на преследване с всички възможни средства.Така противочовешкото формирование – държавата е и основното средство което координира,привежда в действие и слага печата на крайната оценка на всяко едно усилие на сбирщината.На малцината,които забелязват,че усилията отдавна са се изродили в тотално и всеобщо насилие дискретно се препоръчва да не го съобщават на всеуслушание.Най-добре е тези нещa въобще да не се поменават дори.Амин.
За анархията
Когато се появят приказки,че за тоталитарната държава са необходими условия като бързи комуникации,централизирана икономика и единовластие,трябва да се отбележи,че тези приказки са сложени в устата на някой шмекер.И трябва голяма наглост в наличност за да се твърди,че демокрацията е единствената бариера пред диктатурата.За това удобно изследванията на разните му там псевдофилософи се ограничават в рамките на приличащите си като две капки вода режими на болшевики и нацисти.Всъщност няма значение дали на власт е някой единак или отбор юнаци.Дали е монархия,република или понтифакт.Важно е държавният глава да е в услуга и точно да играе по свирката на господаря.Може да носи свободно единствено короната и скиптъра,папската мантия или да надяне окичен с финтифлюшки мундир.Може при необходимост да се издокара и като културен меценат,велик оратор а защо не и бохем.Няма лошо.Трябва да си голям глупак за да си мислиш,че е от някакво значение дали е дошъл на власт чрез „избори”,по наследство или с военен преврат.Идването задължително е с господарски параф,заминаването изключително рядко – по волята на народа.
Тоталитарните режими на държавно управление не са изнамерени от упоменатите по-горе феномени.В средните векове всички сфери на общественият живот са в ръцете на една клика.Църковните прелати държат под контрол изкуствата,образованието,медицината. Под техен диктат са законодателната,изпълнителната и съдебна власт.Няма лабаво.За това съвсем на са необходими бързи съобщения между отделните управленски звена и в хоризонтален,и във вертикален план.С канона добре е запознато и последното попче от възможно най-глухата провинция на света.И го прилага стриктно.Така е и е Европа,и в Азия,и в латинска Америка.Изключение правят ескимосите и североамериканските индианци,избити в последствие за това.
По отношение на единовластието се процедира специално.Ако всички са кротки,ако стадото блее в синхрон,църковната власт е отделена от държавната.Само да заходи брожение – кучетата настръхват и либерализма се превръща в далечен спомен.Църковният водач бива интронизиран и за държавен такъв.За удобство по някога е обратното.Прилагането на тотални репресии е лесно и съчетано с феодализъм винаги решава проблемите.
Този модел в по-нови времена е само доведен до съвършенство от епигоните на държавническата мисъл – нацисти и болшевики.За бъдещи неприятности вече се тестват психотронни оръжия.
За робът обаче практически няма особено значение кой държи сопата,която му играе по гърба.Бар кода и - хептен.Понятия като националност,раса,вероизповедание са само схоластика за управляващи дебелогъзници ,бинесмекерета и казионна псевдоинтелектуална сган.Епохата да върви на майната си.Демокрацията също.Важното е,че във всички времена,във всички възможни места ,при всички форми на управление между Небето и Земята стои един тлъст държавен плужек.Господаря има два вида инструменти : слуги и роби.Страшното идва обаче само тогава,когато плужекът се настани в човешкото сърце.
Та този тулуп,макар и слуга не от много висок ранг/колкото по-високо стои в „йерархията”стои слугата,толкова по-рядко пребивава във видимост/,в момента,в който насилието е единственото действащо правило,нещо постигнато с общи на слугинският апарат усилия тръби на ляво и на дясно,че света би потънал в хаос без него.Разбира се след внимателно отстраняване на всеки пример за обратното.Така се стига до парадокса,че когато господарският глашатай от амвона на която и да е институция,било светска,религиозна или юридическа размахва плашилото на анархията,той е прав.Ами да,във свят устроен по образеца,по който е устроен Космоса всички отвратителни черти с които идентифицира своята същност плеядата слуги и сияйният и господар няма да ги има.И тъй като не съзнават безсмъртието, основен лайтмотив на гротескната им песен е смъртта.Трагичното в техният случай обаче е това,че те много добре знаят за неизбежността на промяната.Еволюцията е неотменна.Глутницата подлежи на разформироване. Световните конвулсии от геофизичен,социален и ментален характер са треската придружаваща изцелението.

За Хеви Метъла
Във Великият кръговрат има точно подредени множество завихряния.Върха на вълните е пладне а дъното – полунощ.Така всяко Явление има Утро и Залез.Първото нещо,което идва със зората е звук.Той е и последното нещо в момента,когато денят погасва.Заради това Музиката е съвършеното изкуство.Истинската музика извира от сърцето на музиканта,и е предназначена за другите сърца.Цялата дисхармония,на която в сбирщината викат музика достига до задника,половите органи,стомаха или дори до ума на разчлененият обект,но в никакъв случай до сърцето му.Вдъхновението е измежду нежеланите неща,поради това,че възвръща на частите изгубеният цялостен вид.Когато дойде небесният певец,гандхарва той може да е дрипав,мръсен,чорлав да се дрогира и пие като змей,но той винаги свири и пее от душа.Богат или беден,щастлив или в обляно със сълзи лице той пее и единственото от което се нуждае истински това е Музата.А тя е от женски род.Да му се не види макар.Лошото е,че в сбирщината почти не се срещат истински жени.Мъже в женски тела колкото щеш,но няма място в мъжкият свят за Майката – Родител,Пазител и Вдъхновител на Живота.До деня на Новият Свят,Новият Човек и Новата песен.


Почти черен списъкНаши хора
3102 пр.н.е. – Със смъртта на Кришна започва Черният Век.Аватар. 560 пр.н.е. – Убит е Езоп.Разказвач.
535 пр.н.е. – Отива си Заратустра.
499 пр.н.е. – Отива си Лао Дзь.Аватар.
483 пр.не. – Отива си Гаутама.
456 пр.н.е. – Убит е Есхил .Мистик.Поет.
399 пр.н.е. – Убит е Сократ.Самопосветен.
347 пр.н.е. – Умира Платон.Пребивавал в робство неизвестно колко години.Филиософ.
212 пр.н.е – Убит е Архимед.Физик.
71 пр.н.е. – Убит е Спартак.Робът.
65 – Убит е Луций Аней Сенека.Трагик.
97 – В Сринагар Ханжар някъде по това време е погребан Йешуа.Аватар.
788 – 820 – Пребивава Щри Ади Шанкараачаря. Аватар.
970 – Убит е Боян Мага.Общиар.
971 - В Преслав на клада е изгорен поп Богомил, заедно с още 400 богомили.
1037 – Отива си Абу Али ал-Хюсеин ибн Абдалах ибн Сина/Авицена/ .Обединил източната и западната медицина,извършвал „незаконни”аутопсии.Лечител.
1111 – Лечителят богомил Василий Врач е изгорен на клада в Константинопол.Маг.
                                                                    1209 - Убит е Раймунд Роже Транкавела .Зашитник на албигойците .
1419 –Отива си Дже Дзонкапа.Обединил мистичните традиции в Тибет.Основател на Гелуг па.Аватар.
1600 – Изгорен е Джордано Бруно.Еретик.
1642 – Умира Галилео Галилей.Нему през 1616 е забранено да преподава хелиоцентризъм,а през 1632 е осъден на затвор.Астроном.
1750 – Умира Йохан Себастян Бах,комуто е забранено да пише светска музика.Музикант.                                      1828 - Умира

Франсиско Гоя

1839 – Убит е Оцеола.
1840 – Умира Николо Паганини.На приятелите му е забранено да го погребат на свещенна земя.Музикант. 1843 - Умира Секвоя.
1865 – Умира Пиер-Жозеф Прудон.Анархист,Федералист.
1866 -- Умира Сиатъл. 1870 – Убит е Ташунко Витко.
1876 -- Убит е Христо Ботев.Революционер.Поет.
1876 – Умира Михаил Александрович Бакунин.Основоположник на съвременният анархизъм.Каторжник.
1876 – При Литъл Бигхорн индианците разгромяват северо-амариканската армия.
1878 – Умира Джанюариъс Макгахан. Журналист.Миротворец.
1886 – Във връзка със събитията от 1 ви май в Чикаго са осъдени и екзекутирани 7 души анархисти.В последствие USA официално им се извинява за причиненото неудобство.
1887 – Обесен е Александър Улянов.Революционер.
1890 – Убит е Татанка Йотанка.
1891 – Отива си Елена Петровна Блаватска.Езотерик.
1901 – Убит е Миле Попйорданов.Революционер.
1903 – Убит е от нацистите Гоце Делчев. 1903 – Убит е Орце Попйорданов.Революционер. 1904 - Умира
Инматон-Ялактит
1909 – Умира Джеронимо.
1910 - Умира махатма Толстой,формулирал наново принципите на ненасилието/ахимса/.Аватар.
1913 – Убит е Текумзе.Убит е Стамен Панчев.Поет,
1916 - Убит е Димчо Дебелянов.Поет.
1921 - Умира Петр Алексеевич Кропоткин.Анархист.Биолог.Затворник.
1923 – Умира Христо Смирненски.Поет.
1923 – Умира Ярослав Хашек.Писател.Миротворец.
1925 - Убити са Гео Милев,Сергей Румянцев, Георги Шейтанов,Христо Ясенов и Йосиф Хербст.Поети.Журналист.
1925 –Убит е Васил Икономов.Революционер.
1927 – Изпълнява се смъртната присъда на анархистите Никола Сакко и Бартоломео Ванцети.50 години по-късно USA им поднася извиненията си за съдебната грешка извършена по отношение на тях.Работници.
1929 – Джиду Кришнамурти разпуска „Ордена на Звездата”.Човек,отказал да бъде бог.
1930 – Умира Иля Ефимович Репин.Невъзвращенец.Художник.
1932 – Умира Енрико Малатеста.Революционер.
1934 – Умира Нестор Иванович батко Махно.Революционер.Изгнаник.
1935 – Антон Глогов издава „Богомилското Учение”.Потъва в неизвестност.
1936 – Убит е Буенавентура Дурути.Революционер.
1937 – Отива си последният Таши Лама,прокуден от Тибет през 1923.Панчен ринпоче IX Тхуптeн Чоки Ниима.
1940 – След години в концентрационен лагер е разстрелян Всеволод Емилиевич Мейехолд.Театрал.
1942 - Умира Себастиан Фор.Мечтател.
1943 – Убит е Никола Тесла.Инженер.Убит е от нацистите в Белгия Тодор Александров-Божаната,анархист,револ
юционер.
1947 – Отива си Николай Константинович Рьорих. Художник.
1948 – Убит е Мохандас Карамчанд махатма Ганди.Аватар.
1955 – Умира Садако Сасаки.Дете на Бомбата.
1955 – Отива си Елена Ивановна Рерих. Майката на Агни йога.
1955 – Умира Алберт Айнщайн.Математик.Невъзвращенец.
1959 – Убит е Камило Сиенфуегос.Революционер. Умира Пеньо Пенев.Поет.
1962 – Умира Нилс Бор.Физик.Отказал да търси военно приложение на ядрената енергия.
1966 – Умира Сергей Павлович Королев.Концлагерист.Баща на космическите полети.Конструктор.
1967 – Убит е Ернесто Гевара Серна/Че/.Революционер.
1967 – Умира Робърт Опенхаймер.Баща на ядрената бомба.Физик.Осъден да не му бъдат възлагани държавни поръчки поради политическа неблагонадежност.
1968 – Неизвестно къде си отива Юрий Алексеевич Гагарин.Летец.
1968 – Убит е Мартин Лутър Кинг.Оратор.
1970 – Умира Джанис Джоплин.Певица .Алкохол.Медикаменти.
1970 – Умира Ерих Мария Ремарк.Писател.Миротворец.
1971 – Почива Джим Морисън.Осъден през 1969.Поет.Музикант.
1973 – Осакатен и убит е Виктор Хара.Певец. 1976 - Убита е Улрика Майнхоф.Революционер.
1977 – Умира Елвис Пресли.Певец.Медикаменти.Насилствено пратен в армията. 1977 – Убит е Андреас Баадер.Революционер.
1977 – Умира Чарли Чаплин.Артист.От 1952 му е забранено да стъпва в USA.Невъзвращенец.
1980 – Убит е Джон Ленън.Станал крайно неудобен с” Give peace a chance”.Певец.
1985 – Умира Дейвид Байрън.Певец.Пияница.
1985 – Умира Хайнрих Бьол.Писател.Защитник на анархистите.
1989 – Почива Андрей Сахаров.Физик.Заточеник.
1990 – Убит е Милош Зяпков.Поет.
1995 – Умира Христо Колев Йорданов.Революционер.Затворник и концлагерист.
1996 – Оттегля се Ванга.Временно.Лечител.
2001 – Почива Кен Киси.Писател.Свободен.
2004 – Умира Йосиф Петров.Поет.Концлагерист.
2008 – Почива Александър Исаевич Солженицин.Писател.Концлагерист.Изгнаник и невъзвращенец. 2010 - Отива си Рони Джеймс Дио.Певец.
2011 - Отива си Гери Мур.Певец.
Черни дати
48 – 47 пр.н.е. –Юлий Цезар изгаря Александрийската библиотека.
273 – Император Аврелиан изгаря Александрийската библиотека.
391 – Патриарх Теофил изгаря Александрийската библиотека.
642 – Халиф Харун ал-рашид изгаря Александрийската библиотека.
1212 – Инокентий 3 обявява детски кръстоносен поход.
1244 – Погромите при Монсегюр.
1848 – Болшевиките унищожават Международното Рабптническо Сдружение/1ви интернационал/.
1871 – Унищожена е Парижката комуна.
1876 – Баташкото клане. 1890 - Касапницата в Уундид Ний.
1300 – 1900 – Лов на вещици 1.По скромни изчисления унищожени девет милиона такива.
1905 – Кървавата неделя.
1913 – 1945 – В Световната Война от глад и епидемии,две ядрени бомби и велики управници загиват…майната им на официалните данни…милиона души.
1918 – 1987 В архипелага ГУЛАГ е избито неизвестно количество човеци.
1921 – Погромите в Кронщад.
1925 – На гара Бов е изгорена влакова композиция с богомилска литература,която турците са пазили 500 години.
1933 – 1945 В нацистките концентрационни лагери са избити,сварени на сапун,одрани и превърнати в дамски чанти , изгорени в крематориумите , малките дори живи , минимум единадесет милиона деца, жени и мъже.
1935 – Нацистите основават „Ананербе” .
1943 – Изгорено е от нацистите заедно с населението село Хатин.
1945 – До основи е сринат Дрезден.
1945 – Заличен е Токио.
1945 – Атомни бомбардировки над Хирошима и Нагасаки.
1950 – 1960 –Лов на вещици 2,Репресирани в USA неизвестно количество.
1967 – 1976 – Културна „революция”.Отнесла няколко десетки милиона.
1968 – Клането в Сонгми.
1945 до днес USA в различни по мащаб войни избиват повече от два милиона.
1976 – 1979 Червените кхмери избиват поне два милиона.
1986 – Ядрена авария в Чернобил.
1989 – Тянанмън.
2001 – По повод атентатите от 11 септември на американските радиостанции е „препоръчано” да се въздържат от излъчване на някои произведения на”Led Zeppelin” и др.

Световни сатрапи
1213 пр.н.е. – Рамзес Велики.Фараон.
1750 пр.н.е. – Хамурапи.”Лечител на народа”.Цар.
486 пр.н.е. –Дарий.Император.
465 пр.н.е. – Ксеркс.Император.
336 пр.н.е – Филип Македонски. Цар.
323 пр.н.е – Александър Македонски. Цар.
232 пр.н.е. – Ашока Велики.Император.
86 пр.н.е. – Гай Марий.Консул,
78 пр.н.е. – Луций Корнелий Сула.Диктатор.
44 пр.н.е. - Гай Юлий Цезар.Диктатор.
4 – Ирод Велики.Цар.Избивал посветените.
14 – Октавиан Август.Император.
37 - Тиберий Цезар Август.Император.
41 – Гай Калигула.Император.
68 – Нерон Цезар.Император.
337 – Флавий Валерий Аврелий Константин Велики.Император.Отстъпника.Ликвидирал храма в Делфи.
453 – Атила.Хан.
809 - Харун ал-Рашид.Халиф.
1216 – Инокентий 3. Папа .Започнал Албигойските войни.
1227 – Чингиз.Хан.
1314 – Филип Хубави.Крал.
1371 – Иван Александър.Цар.
1389 – Мурад.Султан.
1395 – Иван Шишман.Цар.
1403 – Баязид Сваткавицата.Султан.
1491 – Някъде по това време из Флоренция е вилнял монахът Джероламо Саванарола.Поп.
1556 – Игнаций Лойола.Йезуит,основал Инквизицията.
1584 – Иван Грозни.Цар.
1610 – Анри дьо ла Навара.Крал.
1821 – Наполеон Бонапарт.Император. 1834 - Томас Робърт Малтус.Теоретик на геноцида.Поп.
1876 - Джордж Кастър.Генерал.
1881 – Александър Николаевич. „Цар освободител”.
1883 – Карл Маркс.
18?? -- Ахмед Барутанлиоглу.Юзбаши.
1924 – Владимир Илич Ленин.ВКП/б/.
1926 – Феликс Едмундович Дзержински.ВЧК.
1936 – Ненчо Дончев Палавеев.Хаджия.Трафикант на бели робини.
1938 – Хенрих Григориевич Ягода.ОГПУ.
1940 - Лев Давидович Троцки.ВКП/б/.
1940 – Николай Иванович Ежов.НКВД.
1943 – Борис Сакс Кобург Гота.Цар.
1944 – Кочо Стоянов.Генерал.
1945 – Хайнрих Химлер.СС.
1945 – Адолф Хитлер.Фюрер.НГРП.
1947 – Алистър Краули.Маг.
1948 – Фердинанд Сакс Кобург Гота.Цар.
1949 – Георги Димитров.Леке.
1953 – Йосиф Висарионович Сталин.”Баща на народите”.
1953 - Лаврентий Павлович Берия.НКВД.
1957 – Джоузеф Реймънд Маккарти.Сенатор.
1959 – Александър Цанков.Премиер -министър. 1965 – Уинстън Чърчил.Премиер-министър.
1972 – Хари Труман/атомният/.Президент.
1972 – Джон Едгар Хувър.ФБР.
1977 – Вернер фон Браун.ФАУ 1и2.СС.
1979 – „ Възнася”се Йозеф Менгеле”Ангела на смъртта”.”Доктор”.СС.  Умира Райнхард Гелен Екзекутор.
1982 – Леонид Илич Брежнев.КПСС.
1989 – Хирохито.Император. 1900 - Иван Михайлов.
2006 – Аугусто Пиночет.Генерал.
2007 – Пол Уорфилд Тибетс.Бригаден генерал,командуващ ядрената ескадрила от 1945.